نام نماینده : محمد نائیجی

کد نمایندگی : 264246

استان : مازندران

شهرستان : چمستان

آدرس : خیابان شیخ فضل الله نوری ، نبش شاهد 26

نام فروشگاه : کلینیک ساختمانی نائیجی