در محرم ماه سال 1401 ، تعداد 3000 عدد غذای نذری به نیت شادروان مهدی مشایخ ، توسط جناب آقای مهندس مهران مشایخ ، در بین مردم محترم شهر یزد توزیع شد.

تشکر می کنیم از هیئت ذوالفقار ایران که امکان تهیه و پخت غذای نذری را در آشپزخانه خود فراهم نمود و با ایجاد موکبی ، تحت عنوان موکب ذوالفقار ایران ، در دفتر مرکزی شرکت رادمهرپلاست ، واقع در دروازه قرآنِ شهر یزد ، به کمک و همکاری نیروهای محترم این کارخانه ، پخش و توزیع غذا و شربت را به بهترین نحو ممکن انجام داد.

این مراسم با حضور و همراهی جناب آقای مهدی قدیری ، صاحب محترم مجتمع مرغ پرطلا در کنار مهندس مهران مشایخ برگزار شد.