از نکات مثبت استفاده از این قالب مخزن ، این است که تخلیه زیتون از سبد های مخصوص راحت تر انجام می گیرد ؛ همچنین گاهی اوقات برای تخلیه زیتون و تمیز کردن فضای داخلی مخزن ، ورود و خروج فرد به داخل مخزن با آسودگی و راحتی بیشتری انجام می گیرد.

به دلیل مشترک بودن این ویژگی که ورود و خروج فرد (برای تمیزکاری) به داخل مخزن راحت تر است ؛ این مخزن نه تنها برای شهرستان طارم و استان زنجان ، بلکه برای دیگر استان های کشور نیز قابل استفاده و قابل فروش می باشد.

وزن ، ابعاد و قیمت این قالب ، با قالب قبل یکسان است ؛ با این تفاوت که سایز درب قالب قبل ، 44 و قالب جدید 55 سانتی متر است. ابعاد مخزن 1000 لیتری عمودی را می توانید از فروشگاه اینترنتی رادمهرپلاست مشاهده و بررسی فرمایید.