مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست در برابر عوامل مخرب محیطی نیز مقاوم هستند:

اشعه یووی روی مخازن پلی اتیلن تاثیری ندارد.

جمع عوامل خورنده راهی به درون مخازن پلی اتیلن نمی یابند.

در مقایسه با سایر مخازن ضربات یا فشار ناشی از عدم وجود شاسی تقریبا روی این مخازن بی تاثیر هستند.

بسیاری از مواد شیمیایی و محلول های صنعتی اثری بر بدنه ی مخازن پلی اتیلن نمی گذارد.