آدرس : یزد - بلوار دانشگاه - خیابان شاهد - کوچه شاهد 14 - ساختمان مهتاب - واحد 4