آدرس: 

کرمان، جاده تهران بعد از سه راه کشاورز، سمت راست، قبل از کوچه 36، جنب نمایندگی تویوتا، تانکر سازی شادمان