نام نماینده : حسین هرناشکی

کد نمایندگی : 252230

استان : کرمان

شهرستان : رفسنجان

آدرس : بلوار مطهری ، رو به روی اداره اماکن عمومی

نام فروشگاه :