درباره مخازن زیرپله ای

استفاده از فضای پرت زیرپله ساختمان ، برای نصب مخزن آب می تواند یک انتخاب مناسب و هوشمندانه برای هر مدیر ساختمانی باشد. این فضا ها عموما یا به طور کامل غیر استفاده بوده و یا تبدیل به انباری برای نگهداری لوازم به درد نخور بسیاری از ساختمان ها شده است. با توجه به محدود بودن این فضا ، نیاز است تا پیش از خرید مخزن آب زیر پله ای ، ابعاد مخزن و فضای نصب به خوبی بررسی شود. همچنین طراحی و شکل این مخازن به گونه ای است که از آن علاوه بر زیر راه پله های ساختمان ، در مکان هایی مثل ، پارکینگ ها و اتاقک های تاسیسات که فضای محدودی دارند استفاده می شود.

این مخازن معمولا برای ذخیره سازی آب شرب ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرند و با توجه به بی اثر بودن طیف وسیعی از مواد شیمیایی بر روی ماده پلی اتیلن ، امکان ذخیره سازی بسیاری از مواد شیمیایی نیز در مخازن زیرپله وجود دارد.

کلیه مخازن چند لایه از جمله مخازن زیرپله رادمهرپلاست دارای یک لایه میانی مشکی رنگ و مقاوم در برابر تابش اشعه خورشید است. البته شما می توانید در جاهایی که نور مستقیم خورشید وجود ندارد از مخازن تک لایه هم استفاده کنید منتها با توجه به تفاوت قیمت ناچیز مخازن تک لایه و چند لایه ، پیشنهاد ما استفاده از مخازن چند لایه آنتی باکتریال و ضد جلبک رادمهر پلاست است.

به جز مخازن زیر پله ای ، از سایر مخزن هایی که ارتفاع کمی دارند ، مشابه مخزن افقی ، بیضی و ... با شرط اینکه در فضای در نظر گرفته شده به صورت صحیح قرار بگیرند می توان به عنوان مخزن جایگزین استفاده کرد.

 

درباره مخازن زیرپله ای
درباره مخازن زیرپله ای

استفاده از فضای پرت زیرپله ساختمان ، برای نصب مخزن آب می تواند یک انتخاب مناسب و هوشمندانه برای هر مدیر ساختمانی باشد. این فضا ها عموما یا به طور کامل غیر استفاده بوده و یا تبدیل به انباری برای نگهداری لوازم به درد نخور بسیاری از ساختمان ها شده است. با توجه به محدود بودن این فضا ، نیاز است تا پیش از خرید مخزن آب زیر پله ای ، ابعاد مخزن و فضای نصب به خوبی بررسی شود. همچنین طراحی و شکل این مخازن به گونه ای است که از آن علاوه بر زیر راه پله های ساختمان ، در مکان هایی مثل ، پارکینگ ها و اتاقک های تاسیسات که فضای محدودی دارند استفاده می شود.

این مخازن معمولا برای ذخیره سازی آب شرب ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرند و با توجه به بی اثر بودن طیف وسیعی از مواد شیمیایی بر روی ماده پلی اتیلن ، امکان ذخیره سازی بسیاری از مواد شیمیایی نیز در مخازن زیرپله وجود دارد.

کلیه مخازن چند لایه از جمله مخازن زیرپله رادمهرپلاست دارای یک لایه میانی مشکی رنگ و مقاوم در برابر تابش اشعه خورشید است. البته شما می توانید در جاهایی که نور مستقیم خورشید وجود ندارد از مخازن تک لایه هم استفاده کنید منتها با توجه به تفاوت قیمت ناچیز مخازن تک لایه و چند لایه ، پیشنهاد ما استفاده از مخازن چند لایه آنتی باکتریال و ضد جلبک رادمهر پلاست است.

به جز مخازن زیر پله ای ، از سایر مخزن هایی که ارتفاع کمی دارند ، مشابه مخزن افقی ، بیضی و ... با شرط اینکه در فضای در نظر گرفته شده به صورت صحیح قرار بگیرند می توان به عنوان مخزن جایگزین استفاده کرد.