جهت دریافت مشاوره ، سفارش و اخذ نمایندگی با مشاوران شرکت تماس حاصل فرمایید.

دفتر فروش : 

035-35204004-6

کارشناسان فروش : 

09911514001-3

09911544001

فروشگاه مرکزی : 

09132063608

035-5216006

وب سایت تبلیغاتی : 

https://radmehrplast.com/ 

فروشگاه اینترنتی : 

https://shop.radmehrplast.com/

اینستاگرام :

radmehrplast

radmehrplast.yazd

ایمیل :

radmehrplast.co@gmail.com